Bize Ulaşın: 0216 680 27 80

Teknopoint E-Ticaret Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, ULUNET ______________________ adresinde mukim _______ (bundan böyle kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde mutabık kalınarak imzalanmıştır. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin TEKNOPOİNT’e ait http://www.teknopoint.com.tr adresli internet (e-ticaret) sitesi ve/veya bu (eticaret)sitenin çatısı altında bulunan http://www.teknopoint.com.tr web (e-ticaret) sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme ’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’ de satış fiyatı belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 3. SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünlerin cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dâhil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir: Açıklama Adet KDV Dâhil Fiyatı Ara Toplam Sipariş işlem ve gönderim ücretleri Ödeme şekli Promosyon / İndirim Toplam (KDV Dâhil) Teslimat adresi Teslim edilecek kişi Fatura adresi 4. TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünlerin temel nitelikleri, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat süresi, teslimat masraflarının Müşteri tarafından karşılanacağı, TEKNOPOİNT’in tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, satışa konu Ürün veya Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünlerin siparişin verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünlerin TEKNOPOİNT'e siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde Ürün veya Ürünleri Müşteri’nin işbu Sözleşme’ de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TEKNOPOİNT, 30 (Otuz) günlük teslimat süresi içerisinde Müşteri’ye bulunacağını yazılı bir bildirimle teslimat süresini 10 (On) günlük süre ile uzatma hakkını saklı tutar. TEKNOPOİNT, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünlerin, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. TEKNOPOİNT , www.teknopoint.com.tr web (eticaret) sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı TEKNOPOİNT’e aittir. Ancak, Müşteri’nin her ne şekilde ve sebeple olursa olsun Ürün veya Ürünleri iade etmesi sonucunda yapılan alışverişin TEKNOPOİNT’ in işbu madde uyarınca ilan ettiği rakamın altına düşmesi durumunda, TEKNOPOİNT tarafından ödenmiş olan kargo bedeli, Müşteri’ye iade edilecek olan bedelden mahsup edilecektir. Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünlerin teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin TEKNOPOİNT’ in hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yap veya Ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünlerin kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünlerin özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir. Taraflar, Ürün veya Ürünlerin tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün veya Ürünlerin bedelini TEKNOPOİNT’e ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içinde TEKNOPOİNT’e göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin Müşteri’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TEKNOPOİNT işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Böyle bir durumda Ürün veya Ürünler Müşteri’ye teslim edilmiş ise Müşteri, Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içerisinde TEKNOPOİNT’ e teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, Ürün veya Ürünlerin Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden TEKNOPOİNT’ in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. TEKNOPOİNT, haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’ deki ifa süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir TEKNOPOİNT Ürün veya Ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (On) iş günü içerisinde Müşteri’ye iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ve arızalı veya bozuk olan Ürün veya Ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için TEKNOPOİNT’e gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri TEKNOPOİNT tarafından karşılanacaktır. Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünleri Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünlerin Müşteri'nin işbu Sözleşme’ de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı TEKNOPOİNT sorumlu tutulamaz. TEKNOPOİNT, sipariş konusu Ürün ve Ürünlerin Müşteri’ye tesliminin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’ den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. TEKNOPOİNT, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme’ de belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, TEKNOPOİNT’in bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır. 5. CAYMA HAKKI Müşteri, Ürün veya Ürünlerin işbu Sözleşme’ de belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 7 (Yedi) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için 7 (Yedi) günlük süre içinde TEKNOPOİNT 'e faks, telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünlerin işbu Sözleşme’nin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve TEKNOPOİNT tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: Müşteri’nin işbu Sözleşme’ de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünlerin faturası, (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünlerin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) İade formu, Ürün veya Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak TEKNOPOİNT’e teslim edilmesi gerekmektedir. Madde 5 de sayılanların TEKNOPOİNT’ e ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde Ürün veya Ürünlerin bedeli Müşteri'ye iade edilir. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünlerin kargo bedeli Müşteri tarafından karşılanacaktır. Ürün veya Ürünler ULUNET’e iade edilirken, teslim sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da TEKNOPOİNT’ e iade edilmesi gerekmekte olup faturanın Ürün veya Ürünler ile birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünlerin gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde TEKNOPOİNT’e gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir. İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır. 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. Her türlü Kozmetik Ürün İç Giyim Ürünleri Küpe, Mayo, bikini Terlik, ayakkabı Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü Her türlü yazılım ve programlar Kitap, dergi DVD, VCD, CD ve kasetler Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) 7. İPTAL VE İADE PROSEDÜRÜ İptal Müşteri, iptal etmek istediği sipariş ile ilgili Firma Telefonu numaralı telefondan TEKNOPOİNT’e bildirim yapılmalıdır. İade Müşteri tarafından iade edilen Ürün öncelikle TEKNOPOİNT tarafından incelenir. İade edilmek istenen Ürün işbu Sözleşme ile belirlenen şartlara uygun ise iade prosedürü başlatılır. İade onaylandığında, yasal süre olan 10 (On) iş günü içerisinde Ürün ücreti Müşteri’nin kredi kartı hesabının bulunduğu bankaya iade edilir. Bu süre Müşteri tarafından iade edilen Ürün’ün TEKNOPOİNT tarafından teslim alındığı tarihte başlar. Ürün’ün ücreti 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya iadesinden sonra Müşteri’nin hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir TEKNOPOİNT tarafından 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya ödeme yapılmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından TEKNOPOİNT sorumlu değildir. Müşteri, iade etmek istediği Ürün’ü göndermeden önce 0216 680 27 80 numaralı telefondan TEKNOPOİNT’e bildirim yapılmalıdır. Site’ den satın alınan Ürünler TEKNOPOİNT ’nın ürün stoku ve gamı uygun olduğu takdirde renk/beden değişim işlemi yapılabilir. TEKNOPOİNT mağazalarından satın alınan ürünler Site(e-ticaret) aracılığı ile değiştirilemez ve iade edilemez. Site’den (eticaret) satın alınan ürünlerin iadeleri, TEKNOPOİNT mağazalarında gerçekleştirilebilir. İadeler mutlak surette ürünün orijinal ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Müşteri’nin, iade etmek istediği Ürün ile birlikte tüm kopyaları ile faturanın aslını da TEKNOPOİNT’e göndermesi gerekmektedir. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen Ürünler için kargo ücreti Müşteri tarafından karşılanacaktır. Eğer Ürün ayıplı ise iade ücreti, MNG kargo hizmetleri kullanılmak kaydıyla, TEKNOPOİNT’e aittir. 8. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri TEKNOPOİNT’ in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 9. SON HÜKÜMLER İşbu Sözleşme 9 (Dokuz) madde ve 6 (Altı) sayfadan ibaret olup Taraflarca __.__.____ tarihinde akdedilmiştir. www.teknopoint.com.tr web sitesinin(eticaret) ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

TEKNOPOİNT                        Müşteri

 

[UYEADI] [UYESOYADI]
[UYEEPOSTA]

[UYESIPARIS]
[SIPARISADRESI]